பத்தாம் வகுப்பு வரைபடப்பயிற்சி - TN SOCIAL SCIENCE

Tuesday, December 27, 2016

பத்தாம் வகுப்பு வரைபடப்பயிற்சி

பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் வரைபடப்பயிற்சியினை சிறப்பாக செய்து பார்க்கும் வகையில் (PowerPoint)பவர்பாய்ண்ட் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.பதவிறக்கம் செய்ய கீழ்க்கண்ட் இணைப்பை பிந்தொடரவும்

No comments:

Post a Comment