வெற்றிப்படிக்கட்டுகள்-10 ஆம் வகுப்பு - TN SOCIAL SCIENCE

Thursday, November 17, 2016

வெற்றிப்படிக்கட்டுகள்-10 ஆம் வகுப்பு

கிருஷ்ணகிரி சமூக அறிவியல் ஆசிரியர் திரு.சீனிவாசன் அவர்களின் வெற்றிப்படிக்கட்டுகள் என்னும் தலைப்பில் 10ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் சமூக அறிவியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெறுவதற்கான வழிமுறைகளை விளக்கும் தொகுப்பு வீடியோ

No comments:

Post a Comment